Fastighetsmäklare på internet - Nätmäklare

Nätmäklare kallas de fastighetsmäklarfirmor som arbetar med internet som främsta kanal till sina säljare, spekulanter och köpare.

Om man anlitar en nätmäklare får man ett lågt fast arvode. I gengäld förväntas man som säljare sköta en del av försäljningen själv. Framförallt gäller det visningarna.

Vad gör säljaren/ägaren

Säljaren sköter visningarna och svarar även på detaljfrågor direkt från spekulanter. Det positiva är att man som säljer får en bra inblick i försäljningen, men det kräver såklart extra tid och engagemang.

Vad gör nätmäklaren

Mäklaren sköter marknadsföringen och all administration som en traditionell mäklare. Mäklaren svarar på frågor från säljaren, spekulanterna och den slutliga köparen. Mäklaren svarar på de frågor hon/han är bäst lämpad att för, som frågor om lagar och regler. Ägaren svarar på spekulanternas detaljfrågor om objektet och omgivningarna.

Är det säkert att sälja/köpa med en nätmäklare?

Det är lika säkert att sälja/köpa via en nätmäklare som att göra det genom en traditionell mäklare. Merparten av nätmäklarna har arbetat som traditionella mäklare tidigare.

De har samma utbildningar, ansvar och är medlemmar i mäklarsamfundet/fastighetsmäklarförbundet. Skillnaden är att de inte är ute och hanterar visningarna.

Att anlita nätmäklare

För att anlita en nätmäklare kontaktar man dem enklast via deras hemsidor på mail eller telefon.

Precis som med alla andra tjänster är det viktigt att man får en bra relation med den/de personer som skall utföra arbetet. Ring därför gärna upp och be att få tala med den mäklare som skall bli ansvarig för din affär.

Eftersom det kräver en del av dig som säljare när du säljer med en nätmäklare bör du tänka igenom om du har tid och lust att engagera sig lite extra i bostadsaffären. Har du det kan du spara mycket pengar på mäklararvodet och dessutom få bra inblick och kontroll över din affär.

Läs mer om nätmäklare och andra typer av mäklare här